تمام دعواها سر لحاف من است

تمام دعواها سر لحاف من است

وبلاگ قرن بیست و یکم


شخصی شبی سرد زیر لحاف خوابیده بود. از کوچه صدای دعوا و هیاهویی شنید. لحاف را بر سر کشید و بیرون رفت تا ببیند چه خبر است. هیاهو کنندگان که چند نفر مست بودند، چون او را دیدند، لحاف را از سرش کشیدند و فرار کردند.


شخص به خانه برگشت. زنش پرسید: چه خبربود؟


گفت: تمام دعواها سر لحاف من بود.وبلاگ قرن بیست و یکم

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد