صورتحساب غذا به پای نوه!

صورتحساب غذا به پای نوه!


یکی از غذاخوری های بین راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود: "شما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد!"


راننده ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرده، وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش جان کرد. بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت که بیرون برود، ولی دید که خدمتگزار با صورتحسابی بلند بالا جلویش سبز شده است.


با تعجب پرسید: مگر شما ننوشته اید که پول غذا را از نوه من خواهید گرفت؟!


خدمتگزار با لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای امروز شما را از نوه تان خواهیم گرفت ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست!نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34